Välj kategori eller produkt

Vattenblandbara härdvätskor

De metallurgiska egenskaperna hos värmebehandlade stålkomponenter beror först och främst på austenitiseringstillståndet, dvs hårdbarheten hos stålet och den kylprocess som används, Moderna värmebehandlings-processer ställer hela tiden nya krav på kylmedlen. PETROFER har ett omfattande utvecklingsprogram som försäkrar all våra produkter är mer än kapabla att svara upp mot framtida krav. Redan idag ligger vi långt före alla andra härdolje-leverantörer i Europa.

Vi erbjuder

  • Polymer- och glykolbaserade härdvätskor för induktion- och flamhärdning. Dessa kan även användas för upplösningsbehandling för aluminiumlegeringar.
  • Vattenbaserade härdvätskor med oljelik kylförmåga.

Vattenbaserade härdmedel

AQUATENSID

Vattenbaserade härdmedel för härdning sv stål i tank eller i duscharna till induktionshärdningsmaskiner . Lämpliga vid upplösningsbehandling av aluminium för att minimera formförändringar.

Populära produkter