Välj kategori eller produkt

Saltbad

Saltbad används då höga temperaturer önskas för att kontrollera eller tillföra speciella effekter i härdningsförloppet.

Vi erbjuder

  • Saltbad för olika värmebehandlingsmetoder. Dessa ger hög flexibilitet, jämn temperaturfördelning och korta uppehållstider.
  • I vårt sortiment ingår också specialsalt för härdning, uppkolning, värmeöverföring och rengöring.

AS

Nitritfria och nitritbaserade saltbad för härdning av stål. Bainithärdning och anlöpning. Även för glödgning av aluminium.

Populära produkter