Välj kategori eller produkt

Kombinerade skär- och smörjoljor
- EJ vattenblandbara

Fördelar

  • Skäroljor för skärande bearbetning av stål, lättmetall och olika gulmetaller. Dessa ger hög produktivitet, lång verktygslivslängd och fina ytegenskaper.
  • Slipoljor med utmärkt prestanda och låg ångbildningsfaktor som är effektiva vid höga sliphastigheter.
  • Henings-, honing- och läppningsoljor med god filtrerbarhet och avrinning för optimal ytkvalitet vid hög avverkning. Passar för heningsverktyg med diamant, karborundum och andra slipmedel samt för bearbetning av stål, aducerjärn, gulmetaller, lättmetaller samt kromade ytor. Oljorna har god åldringsbeständighet.
  • Oljor som har svaveldeaktiverande och koboltbindande tillsatser.

Kombinerade skär- och smörjoljor

ISOCUT VG

Kombinerade skär- och smörjoljor som används för avancerad skärande bearbetning av järn, stål och metaller samt i hydrauliken liksom cirkulationssmörjningen. Finns i 5 viskositetsklasser. Klarar alla metaller. Mycket brett användningsområde.

EP-behandlade skäroljor för bearbetning

ISOCUT

Klorfria skäroljor för mycket avancerad bearbetning, ersätter högklorerade oljor vid drag-brotschning. Har visat sin effektivitet vid djuphålsborrning med såväl pipborrning som BTA och ejektormetoderna. Isocut-serien är unik.

Populära produkter