Välj kategori eller produkt

Tillbehör

Som vid all process-styrning krävs kontrollverktyg och doseringsutrustning. Vi tillhandahåller eller förmedlar teknik och utrustning som anpassas till den aktuella processen.

Exempel på utrustning / tillbehör

Utrustning för att analysera

PH-mätare, kontrollsticks för vattenhårdhet, ledningsförmåga. Doseringsutrustning: doseringspumpar och blandningsutrustning, mått och bägare.

Baktericider / fungicider

 

Tillsatsmedel för att hålla vatten-/olje-blandningar/emulsioner fria från skadliga bakterier och svamp angrepp.

SPECIALPRODUKTER

BLACKYNOL – PHOSPHATOL
Ytbehandlingsprodukter för fostatering och svartoxidering.

KORROSOLV
Penetrerande, rostlösande och rostskyddande oljor för fastrostade förband.

Populära produkter