Välj kategori eller produkt

Vattenavvisande vätskor

Vattenavvisande vätskor ger pålitligt rostskydd som byggs upp när lösningsmedlet har avdunstat. Skyddsfilmen har antingen oljeeller vaxliknande karaktär.

DEWATER

Vattenundanträngande rostskyddsmedel som lämnar varierande filmtjocklek. Kemiskt polära substanser tränger undan fukt och vatten och lämnar filmer som är oljiga, vaxbaserade och lackliknande

Populära produkter