Välj kategori eller produkt

Släppmedel

Släppmedlet skall förhindra att godset fastnar i formen. Kravet är att själva medlet inte skall synas eller finnas på färdig detalj. Medlet får inte heller byggas upp på formytan under längre driftstid, så att formförändringar uppstår. Vi erbjuder biostabila varianter både med och utan vax till aluminium, zink och magnesium legeringar erbjuder vi hållbara och formaldehydfria släppmedel.

Släppmedel

Släppningsmedel

DIE-LUBRIC

Garanterar bra släppning utan rester i vertyget och blanka metallytor utan porositet. Blandningar med vatten upp till 1:300 används på aluminium och zink. Ej vattenblandbara produkter finns för mässing och zink.

Tekniskt datablad för DIE-LUBRIC

Populära produkter