Välj kategori eller produkt

Coating Tissue

G A Lindberg ProcessTeknik AB marknadsför sedan aug 2008 Ingredion stärkelse-program för pappersindustrin. Stärkelse för speciella ändamål. Direkt inblandning i massa, bestrykning och sprayapplikation. Ingredion har full kontroll på bl.a. majsfälten som skördas och även de omkringliggande fältens odlingar. Allt för att kunna garantera en så ren och icke genmodifierad produkt som möjlighet.

Våra produkter

COTAC

Grundegenskaper

 • Flytande Naturlig polymer
 • Färdig brukslösning
 • Kemiskt modifierad
 • Torrstyrke additiv

Produktfamiljer

 • Katjonisk – tillsätts i starkt anjoniska system
 • Anjonisk – tillsätts i katjonisk / neutrala system eller/och där våtstyrkemedel nyttjas
 • Amfotär – har det bredaste användningsområdet, både anjon o katjon aktiv. Används I anjoniska system och där våtstyrke medel tillsätts

RELEASE AGENT

Flytande brukslösning som tillsätts på papprets yta för att

 • Täta ytan mot luft eller vatten
 • Tåla fett utan att absorbera/blöda igenom
 • Skapa jämnare ytskikt för tryckbarhet
 • Hindra genomblödning av tryckfärger
 • Ge skarpare tryck

PETROZYM

Naturlig bestrykningsmassa för att skapa ytterligare förstärkta ytegenskaper. Ger liknande effekter som RediFilm

Populära produkter