Välj kategori eller produkt

Hydrauloljor

Hydrauloljor används för att driva hydraulcylindrar i lyftanordningar, pressar samt ett otal andra applikationer. Kraven på oljorna är varierande avseende temperatur och maskinens interna toleranser vilka påverkar valet av viskositetsindex.

Vi erbjuder

  • Specialanpassade hydrauloljor baserade på oljor av god kvalitet. Dessa har hög motståndskraft mot åldring och nötning tack vare omsorgsfulla val av tillsatser. Högt viskositetsindex (VI) ger dessutom stabil viskositet över ett brett temperaturområde.

Hydrauloljor H, HL, HLP, HLP-D

ISOLUBRIC VG

Speciella och standardiserade hydrauloljor på mineraloljebas. Alla uppfyller stränga krav vad gäller korrosionsskydd, åldringsstabilitet, VI och FZG. Produkterna finns i zinkfria versioner inom alla viskositetsområden liksom produkter med speciell vattenupptagningsförmåga.

Populära produkter