Välj kategori eller produkt

Rengöringsvätska

Neutrala rengöringsvätskor

Neutrala tvättvätskor används både för intermediära reningsteg och slutrengöring av metallytor. Våra tvättvätskor har hög demulgeringsförmåga som möjliggör enkel separation av oljor vid rengöring.

Basiska rengöringsvätskor

Basiska tvättvätskor används när extra hög renhet krävs hos metallytor, till exempel före förzinkning eller målning. Starkt basiska tvättvätskor rekommenderas i flerzons processer, eftersom de förhindrar att saltrester torkar fast på detaljerna.

Kolvätebaserade rengöringsvätskor

Kall Rengöringsvätskor baserade på kolväten. Dessa vätskor är luktfria och innehåller varken klor, flour eller aromatiska föroreningar.
Kolvätebaserade tvättvätskor är endast avsedda för avfettning.
Beroende på användningsområde måste särskild hänsyn tas till produkternas flampunkt.

Specialanpassade rengöringsvätskor

Specialanpassade tvättvätskor utöver standardsortimentet. Dessa kan beställas separat eller ingå i ett kundanpassat tvättsystem för en hel produktionsprocess. Många av våra basiska och neutrala tvättvätskor finns också i varianter för kallapplicering.

Populära produkter