Välj kategori eller produkt

Brandsäkra hydraulvätskor

Brandsäkra hydraulvätskor krävs främst i processer där höga yt-temperaturer förekommer, pressgjutning, eller där närliggande processer använder öppen eld. Funktionen är lika med konventionella hydrauloljor, men dessa brinner inte när det uppstår läckage med koncentrerad oljedimma.

 

Skillnaden är att beskriva som skillnaden mellan en vattenslang och en dieselslang som sprutar rakt in i en eld. Den ena hindrar elden den andra göder den explosionsartat. G A Lindberg ProcessTeknik AB erbjuder ett brett sortiment av brandsäkra hydraulvätskor som har utvecklats kontinuerligt under mer än 70 år. Vi har också ett stort antal OEM godkännanden inom detta segment. Med våra moderna hydraulvätskor minimeras risken för brand eller explosion i de miljöer där produkterna används.

Brandsäkra hydraulvätskor

ULTRASAFE 620

(vattenglykol typ = HFC)

Tack vare noggranna val av råvaror uppfyller våra HFC-produkter alla tekniska krav. Produkterna har uppnått goda resultat under många år, särskilt inom gjuteriindustrin. Genom ett bra samarbete med OEM-tillverkare som till exempel Bühler, Frech och Bosch-Rexroth har vätskorna erhållit alla viktiga godkännanden.

Populära produkter