Verksamhetspolicy

G A Lindberg ProcessTeknik AB skall som leverantör av kemikalier för bearbetning och därtill relaterade produkter, uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet; den rådande lagstiftningen betraktar vi som lägsta kravnivå.

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi anpassar vår miljö- och kvalitetsmålsättning till våra kunder, fokuserar på deras krav, behov och önskemål samt erbjuder dem bästa möjliga produkter och kompetens ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

Vi beaktar miljö- och kvalitetsaspekter och arbetar för utbytet av produkter, tjänsteresor, transporter, energi och förbrukningsvaror till sådana som har minsta möjliga miljöpåverkan men samtidigt högsta möjliga kvalitet.

Vi skall kontinuerligt förbättra och utveckla våra insikter, kompetens och positiva attityder genom utbildning i miljö- och kvalitetsfrågor.

I vårt dagliga arbete skall vi framföra våra produkters inverkan på processen, så att kundens totala energiförbrukning och miljöpåverkan minskas.