Certifierade som säkerställer en jämn och hög kvalitet

Vi kan garantera att vår verksamhet håller en hög kvalitet genom följandecertifikat; vi är certifierade enligt ISO 9001. Vi på G A Lindberg Processteknik AB är även certifierad enligt ISO 14001. Vi är också anslutna till FTI registret (f.d. REPA)..

Våra certifikat

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Detta certifikat gäller för följande omfattning: Försäljning av kundanpassade process- och bearbetningsvätskor till industrin.

Förpacknings och tidningsinsamlingen

Vi är anslutna till Förpacknings & tidningsinsamlingen.

Vi stödjer giving people!

Vi stödjer Giving People och tillsammans hjälper vi ekonomiskt utsatta barn i Sverige.

Samlingsbroschyr

Se vår samlingsbroschyr för mer information om oss som företag och våra smörjnings- och kemilösningar för metallindustrin.

Vi stödjer nolltolerans mot mobbning

För aktivt deltagande och stöd i kampanjen mot mobbning i skolorna.